Özel tüketim vergisi (ÖTV) mükellefleri için Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası müracaat şartları ve sertifika talebinde düzenlemeye gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No: 4) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası almak isteyen ÖTV mükelleflerinden, müracaat tarihinden önceki en az son bir takvim yılı itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim lisansı olan, depolama tank kapasitesi 250 bin metreküp ve üzerindeki havalimanlarında faaliyette bulunanlar, ilgili vergi dairesine gereken teminat tutarını yüzde 100 artırımlı vermeleri ve diğer müracaat şartlarını da taşımaları koşuluyla sertifika talep edebilecek.