7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Diğer Bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa dün gece Resmî Gazetede yayımlandı; Usulsuzluk ve Özel Usulsuzluk yeniden Uzlaşma Kapsamına alındı. incelemenin Mükellefin iş yerinde yapılma Devamını Oku

Vergi mahkemesine başvuru süresi

Vergi mahkemesine başvuru süresi 30 gündür. Lütfen E-Tebligat ekranınızı hak kaybı yaşamamak adına sürekli kontrol ediniz süresi geçen vergi ceza ihbarnamesinin süre yönüyle istisnası yada mücbir sebebi söz konusu değildir. Devamını Oku

Danıştay Vergi Dava Daireleri 18.11.2021 Tarihli Kurul Karari

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun E-Tebligat Sistemine ilişkin SMS ya da Mail gönderilip gönderilmediğine ya da muhataba ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın Tebligatın geçerli olacağına ilişkin 18.11.2021 Tarihli Kurul Karari