TOPTAN VE PERKANDE ET VE ET ÜRÜNLÜNLERİ TESLİMİNDE KDV ORANI NEDİR?

TOPTAN VE PERKANDE ET  VE ET ÜRÜNLÜNLERİ TESLİMİNDE KDV ORANI NEDİR?        Son dönem yaşanan ekonomik teşvik ve destekler ile tarımsal faaliyetlerde ve hayvancılık sektöründe dönem dönem meydana gelen durgunluğu ve daralmayı Devamını Oku

VERGİ USUL KANUNU 359 MADDESİ KAPSAMINDAKİ SUÇLAR VE ZAMANAŞIMI

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359 maddesinde düzenlenen “Sahte fatura kullanma-düzenleme” suçunun cezasının üst sınırı itibarıyla tabi olduğu 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e, 67/4. maddelerinde öngörülen 8 yıllık asli, 12 yıllık Devamını Oku

VERGİ İNCELEME KAPSAMI GEREKÇELERİ

 VERGİ İNCELEME KAPSAMI GEREKÇELERİ          Mükellefin Vergi İnceleme kapsamına alınmış olmasının birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerin tamamı veya bir kaçının belirli mükellef grupları üzerinde bulunması inceleme havuzuna mükellefin alınması için yeterli Devamını Oku

E-TİCARET ANLAMINDA YAPILAN VERGİ İNCELEMELERİ

     E-TİCARET ANLAMINDA YAPILAN VERGİ İNCELEMELERİ         Türk Vergi Sisteminde vergilendirme genel olarak beyan esasına göre yapılmaktadır. Vergilemenin beyan esasına dayanmakta olması, beyan edilen verginin doğruluğunun araştırılması ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Vergi Devamını Oku