Mahkeme ve diğer hukuki amaçlar için yapılan uzman muhasebeci çalışmalarında amaç, savunmalar ve muhasebeciler arasındaki bilgi alışverişinde köprü kurmaktır. (Finansal kanıtların analizi, Finansal kanıtların sunumuna ve analizine yardım edecek yazılımlar geliştirmek,

Bulguların raporlar, dokümanlar veya vesikalar halinde incelenmesi,

Duruşmada delilleri desteklemek için görsel vesikalar sunarak ve uzman şahit olarak mahkemede tanıklık ederek, kanuni işlemlere destek sağlamak.