Vergi Avukatı, Vergi Avukatları, Vergi Uzmanı, En İyİ Vergi Avukatı, En İyi Vergi Avukatları, Türkiye'nin En İyi Vergi Avukatı, Vergi Uyuşmazlıklarında Danışmanlık, Vergi İncelemelerinde Danışmanlık, Vergi İhtilaflarında Danışmanlık, Konkordato Danışmanlığı

KATMA DEĞER VERGİSİ – DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Usul Hükümlerine Uyum Katma Değer Vergisi Kanunu’nda, usul hükümlerine uyulmamış olması, cezalar yanında bazı haklardan yararlanılmaması sonucunu doğurabilmektedir. Bu nedenle her şeyden önce işlemlerin yasalarda belirtilen şekil şartlarına uyulması önem Devamını Oku

ZAYİ BELGESİ NEDİR? DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI YÖNÜNDEN ZAYİ BELGESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

GİRİŞ Türk Vergi Sistemi temelde beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esasında, elde edilen gelir mükellef tarafından beyan edilmekte, vergi idaresi tarafından tespit edilen eksik vergilendirme hallerinde ise tarhıyat yoluna gidilmektedir. Beyan Devamını Oku

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE İŞVERENLERE AF VAR MI?

1 Temmuz 2018’de 10 ila 49 çalışanı olan firmaların yüzde 73’ü sisteme dahil olurken, yüzde 27’si girmedi. Bunlara da aslında bir anlamda af getirildi. Bu yönetmelik yayımlandıktan sonra 2 ay Devamını Oku