“Hile ya da suistimali çözmek için hilekâr gibi düşünmeyi bilmek ve öğrenmek şarttır.”

İşletme Varlıklarının Kişisel Amaçlı Kullanımı, Hileli Mali Raporlama, Yolsuzluklar,Suistimaller ve Ahlaki Olmayan Davranışlar, Analitik Anormallikler konularında Uzman Denetim ve Danışmanlığı