.    

 

  • Kardelen Medikal İnş. Tic. Ltd. Şti. Firmasının Defter kayıt ve beyanlarında yer alan 12.2018 tarihli 407.545,37 TL 159 Verilen Sipariş Avanslarının hangi ticari siparişe ya da mal veya hizmet alışına ilişkin olduğuna dair dava dosyasına konulmuş herhangi bir mutabakat, sözleşme ya da tevsik edici herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır.  Bu hesaba gönderildiği iddia edilen paranın asıl unsurunun ne olduğu, Fiktif ya da başkaca bir ödemeyi kapsayıp kapsamadığının Ayrımının Bilirkişi Raporunca yapılmadığı yine Davalı tarafın kayıt ve Beyanlarında da ilgili kayıtlara rastlanılmadığı tespit edilmiştir.

 

  • Kardelen Medikal İnş. Tic. Ltd. Şti. Firmasının Borç şeklinde bahsettiği Tutarlara dönük Herhangi bir ADAT FAİZİ uygulayıp uygulamadığı uyguladıysa hangi hesaplama yöntemini kullandığını gösteren herhangi bir bilgi ve belgeye Dava Dosyası ve Bilirkişi Raporundaki unsurlarda rastlanılmamıştır.

 

  • Kardelen Medikal İnş. Tic. Ltd. Şti. Firmasının söz konusu 3 Kişiye yapmış olduğu ödemelere ilişkin 3 kişinin isim veya unvanlarına rastlanılmamıştır. Dolayısıyla 3 Kişiye yapılan ödemenin Vergi Usul Kanunu 459 No’lu Tebliğ kapsamında yasal mevzuata uygun olarak Yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Mahkemece, yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde alacağın bir  faturaya dayalı olmadığı, taraflar arasında yapılan sözleşmeler faturalar ve ticari defterler ve alt taşeron ilgili vergi dairesinden istenecek kurumlar vergisi beyanları ve ekindeki bilanço ve gelir tablosu bir bütün halinde değerlendirildiğinde haksız kazanç elde etmek amacının olup olmadığının tespiti yapılabilecektir.