Vergi Avukatı, Vergi Avukatları, Vergi Uzmanı, En İyİ Vergi Avukatı, En İyi Vergi Avukatları, Türkiye'nin En İyi Vergi Avukatı, Vergi Uyuşmazlıklarında Danışmanlık, Vergi İncelemelerinde Danışmanlık, Vergi İhtilaflarında Danışmanlık, Konkordato Danışmanlığı

KREDİ KARTI İLE YÜKSEK HARCAMA RADARDA !

Hazine ve Maliye Bakanlığı; kredi kartı ile yüksek harcama yapan mükelleflere ilişkin  gönderilen yazıda ;

“Mükellef odaklılık, katılımcılık, verimlilik ve etkinlik temel ilkeleri esas alınarak;

 •  Gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak,
 • Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak,
 • Mükelleflerin haklarını gözetmek
 •  Yüksek kaliteli  hizmet sunmak
 • Mükelleflerin yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görevleri arasındadır.

Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen mükellef odaklı ilkeli analiz çalışmaları yapılmaktadır. Cari dönem içerisinde mükelleflerin vergisel ödevleri ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek olumsuzlukların en kısa sürede önlenmesi amaçlanmaktadır.

 Bu kapsamda, daha sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir tarhiyata ve vergi ziyaı cezasına muhatap olmamak için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 18. 148. Ve Mükerrer 355. Maddeleri gereğince, bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde konu hakkında görüşme sağlamak üzere, aşağıda iletişim ve adres bilgileri bulunan Uygulama Denetim Müdürlüğümüze başvurmanız gerektiği.

 

Konunun özeti şudur; Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 yılı içinde, belirli tutarın üzerinde kredi kartı ile yüksek  harcama yapan kişileri tespit edip, onları görüşmeye çağırmaktadır. Bu kişilere; Gelir Vergisi beyanları, şirket ortağı iseler kâr payı alıp almadıkları, şirketlerinden ücret ya da huzur hakkı altında ödeme alıp almadıkları ve kendilerine miras kalıp kalmadığı sorularını yöneltilmektedir.

Aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı, cevabını bildiği soruları mükelleflere sormaktadır.

Ülkemizde, vergiye tabi ya da vergiye tabi olmayan aylık gelir tutarları belli olan kişilerin, bu gelirleri ile açıklanamayacak şekilde kredi kartı ile yüksek harcama yaptıkları bir gerçektir.

Hatta bağımlı çalışanların gerçek aldıkları ücretler bordrolara tam yansıtılmadığı için; 5.000-TL maaşa rağmen; kredi kartları ile bunun 2-3 katı harcama yaptıkları görülmektedir. Hazine ve Maliye, çalışanlardan hareketle işverene ulaşmakta ve tarhiyat yapabilmektedir. Olayın vergi boyutu yanında, SGK boyutu da tabloyu ağırlaştırmaktadır.

Örneğin; şirket ortağı olan bir kişi, şirketten ne maaş nede kâr payı adı altında bir ödeme almadığında ve başkaca da bir geliri olmadığı halde;

 • Kredi kartı ile yüksek harcama yapmaktadır.
 • Çocuklarını özel okulda okutmaktadır.

Bu durumdaki kişilere verilmek istenen mesaj şudur :

 • Yıl bitiyor!
 • Mart 2019’da Gelir Vergisi beyannamesi verilmesi lazım.
 • 2018 yılında yaptığınız harcamaları açıklayacak kadar gelir beyan etmeniz,
 • Vergiye gönüllü uyum çerçevesinde sizden beklenmektedir.

Aksi halde, ortağı olduğunuz şirketler de vergi incelemesine alınacaktır.

Kaynak:

YMM NEDİM TÜRKMEN
17/12/2018