7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Diğer Bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa dün gece Resmî Gazetede yayımlandı;

✅ Usulsuzluk ve Özel Usulsuzluk yeniden Uzlaşma Kapsamına alındı.

✅ incelemenin Mükellefin iş yerinde yapılma şartı kaldırıldı.

✅ incelemeye başlamanın şartı incelemeye başlama tutanaği şartı kaldırıldı.

✅İncelemeye başlanılmış olunsa dahi pişmanlık ile düzeltme imkanı getirildi.

#VergitayTax

Vergi Avukatı, en iyi vergi avukatı, vergi avukatları, ankara vergi avukatı, İstanbul vergi avukatı, Vergi Uzmanı, Sahte belge kullanma, sahte belge düzenleme, 7326 matrah artırımı, Tapu Harçları Dava, E-Tebligat, e tebligat geç görülmesi itiraz dava, 7326 yapılandırma bozulması, Banka hesap hareketleri inceleme, vergi ceza, Kaçak akaryakıt incelemesi,Vergi müfettişi, Vergi incelemesi, 6183 amme alacakları, özel usulsüzlük, zamanaşımı, yoklama, KDV iade incelemesi, matbaacılar özel usulsüzlük cezası, matbaa geç bildirim cezası, Vergi Suçları, tasfiye memuru sorumluluğu, takdir komisyonu kararına karşı dava, damga vergisine karşı dava, anonim şirket limitet şirket farkı faydaları, zarar mahsubu, yurt dışından para transferi, örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması, internet vergi dairesi, konut satışının vergilendirilmesi, 7326 geç ödeme, mükellef hakları, smmm müteselsil sorumluluk, iştirak, ymm sorumluluk, binek araç kdv indirimi, ortaklara borçlar hesabı özel usulsüzlük, banka kanalı ile ödememe özel usulsüzlük, limited şirkette müdürün sorumluluğu, limited şirkette ortağın sorumluluğu, tahsil zamamanaşımı, haksız kdv indirimi, Vergi Tekniği raporu, kod liste, VUK 359, VUK 344, Özel esaslara alınma, Tefecilik incelemesi, Karşıt inceleme bilgi isteme, EPDK akaryakıt incelemesi, Ötv cezası, Resen terk, 2B kod özel esasa alınma, akaryakıt silici operasyonu, akaryakıt ötv cezası, akaryakıt vergi cezası, Vergi Usul kanununa muhalefet, Finansman gider kısıtlaması, Vergi Suç ve cezaları, sektörel vergi incelemesi, avukat vergi incelemesi, doktor vergi incelemesi, defter ve belge ibraz etmeme cezası, E ticaret vergilendirme, Konkordato danışmanlığı